Rysunek studyjny.

Choć w XXI wieku umiejętności rysownicze zastępują komputery poprzez rozmaite programy wspomagające projektowanie, to nic nie zastąpi pracy z kartką papieru i dowolnym przyrządem kreślarskim. Umiejętność wizualizowania swoich koncepcji w życiu projektanta jest niezwykle ważna, a rysunek studyjny pozwala wyzwolić pokłady drzemiącej w studentach fantazji. Jest to też dobre miejsce by udoskonalić swoje artystyczne doświadczenia.