Projekt semestralny III roku | Grafika Projektowa

Opracowanie logotypu oraz graficznej reprezentacji wybranego autora literackiego. Stworzenie strony internetowej wydarzenia opartej o silnik WordPress.

Autor: Piotr Wątroba
Prowadzący zajęcia: dr Bartłomiej Bałut, Ireneusz Borowski.

Opis Pracy:

Stanisław Lem wykraczał w swojej prozie poza to, co ówcześnie było zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Zagłębiał się jednocześnie w strukturę człowieka jak i jego miejsca w kosmosie. Dotykał spraw niezwykłych, nieznanych a przy tym przewidywał jak potoczą się losy człowieka na ziemi. Mówiąc o kosmosie często używał niedopowiedzeń, alegorii. Zadawał pytania nie udzielając odpowiedzi. Niech przykładem na to będą Sepulki. Czym są Sepulki? Wiadomo tylko, że służą do sepulania…

Projekt zakładał stworzenie internetowej platformy łączącej fanów prozy Lema, twórców felietonów, powieści i opowiadań opartych o przemyślenia zawarte w jego książkach. Wraz z tym powstała kampania reklamowa promująca literacką twórczość noblisty. Sztandarowymi produktami zadania był logotyp oraz seria plakatów.