Praca dyplomowa | Wzornictwo

Część praktyczna: Projekt spersonalizowanych sztućców do wdrożenia w technologii polimerowej

Autor: Natalia Merchut
Promotor: prof. Piotr Bożyk

Opis Pracy:

Projekty rzeczy codziennego użytku tylko pozornie wydają się proste. Jest w nich zawarta sztuka projektowania dotykającego bezpośrednio działalności człowieka, jego przyzwyczajeń i instynktów, które są głęboko zakorzenione w socjologii i psychologii. Tym cenniejsze są realizacje bliższe przyzwyczajeniom. Projekt zakłada stworzenie linii przedmiotów, które każdy użytkownik mógłby spersonalizować do swojej wygody użytkowania w oparciu o polimery, które raz zniekształcone zachowują swój kształt na wieczność.