Fotografia produktu oraz fotografia postaci.

Zadania realizowane w ramach przedmiotu Fotografia obejmują zarówno Zakład Grafiki jak i Zakład Wzornictwa przygotowując studentów do zmagań jakie czekają na przyszłych projektantów. Współczesna fotografia opiera się o wiele różnych aspektów związanych z technologią jak i przetwarzaniem informacji, postrzeganiem świata i rozumieniem natury obrazu.