Instytut Sztuki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Wzornictwo, kierunki.

Specjalność: Projektowanie Form Przemysłowych, oraz Projektowanie Komunikacji Wizualnej

Studia I stopnia na kierunku wzornictwo trwają siedem semestrów i są prowadzone w trybie stacjonarnym. Ostatni semestr poświęcony jest realizacji projektowej pracy licencjackiej i kończy się egzaminem, po którym student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i może podjąć pracę projektanta bądź kontynuować studia na poziomie magisterskim np. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projektant wzornictwa, nazywany czasem angielskim słowem designer to specjalista, który ma wpływ na wygląd naszego otoczenia, projektując przedmioty codziennego użytku, meble, oświetlenie, sprzęt gospodarstwa domowego, środki transportu, wyposażenie przestrzeni publicznych, tkaniny i tekstylia użytkowe, odzież, a także szeroko rozumiane elementy informacji i reklamy wizualnej. To, co łączy tak zróżnicowane działania to fakt, że projektant tworzy wzory (prototypy) produktów przemysłowych, które po wprowadzeniu na rynek są produkowane  setkach, tysiącach a nawet milionach egzemplarzy. Wzornictwo przemysłowe to obszar, który łączy kulturę, produkcję i konsumpcję, stymulując rozwój gospodarczy kraju.
W programie studiów znajdziemy m.in.: rysunek, malarstwo, rzeźbę, projektowanie modelowe, projektowanie komunikacji wizualnej, projektowanie produktu, projektowanie kolorystyki, podstawy konstrukcji ubioru, projektowanie tkanin i tekstyliów użytkowych, projektowanie ubioru, projektowanie reklamy, podstawy typografii, fotografię, programy komputerowe 2D i 3D (CorelDRAW, AdobePhotoshop, Adobe InDesign, Rhinoceros i inne), historię sztuki, historię wzornictwa, ergonomię i metodykę projektowania.

Pedagogami w Zakładzie Wzornictwa są profesorowie krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz znakomici projektanci i artyści z Krakowa i Tarnowa. Małe grupy, przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do każdego studenta to specyfika kierunków artystycznych, która sprawia, że studia, w zakresie wzornictwa pozwalają studentom rozwinąć nie tylko predyspozycje artystyczne ale również kompetencje projektanta – kreatywność, zdolności manualne, umiejętność pracy zespołowej oraz przygotowania własnych projektów pod kątem potrzeb rynku. Oferujemy dwie specjalności – projektowanie form przemysłowych i projektowanie komunikacji wizualnej. Wybór dokonywany jest po 4 semestrze studiów. Równocześnie pierwsze dwa lata studiów obejmują przedmioty z zakresu obydwu specjalności tak, aby zapewnić naszym studentom możliwie szeroki zakres kompetencji zawodowych.

Specjalność: projektowanie form przemysłowych

Specjalność „projektowanie form przemysłowych” to tworzenie koncepcji, modeli przestrzennych, wizualizacji i prototypów różnego rodzaju produktów przemysłowych: mebli, oświetlenia, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia wnętrz mieszkalnych i publicznych, zabawek, środków transportu i inne. Ze względu na duże zainteresowanie naszych studentów projektowaniem tkanin i odzieży, umożliwiamy również studentom tej specjalności realizację kolekcji ubiorów i tekstyliów, co znajduje swój wyraz w śródsemestralnych i końcoworocznych pokazach mody. Absolwenci specjalności „projektowanie form przemysłowych” są przygotowani do podjęcia pracy w różnego rodzaju studiach i biurach projektowych, świadczących usługi w zakresie projektowania wzornictwa lub do samodzielnej praktyki projektowej (własna firma). Mogą oni również zostać zatrudnieni w firmach lub przedsiębiorstwa produkcyjnych o bardzo różnorodnej specyfice produkcji. W nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami powinny pomóc studentom obowiązkowe praktyki zawodowe po 6 semestrze studiów.

Specjalność: projektowanie komunikacji wizualnej

Projektowanie komunikacji wizualnej, nazywane również projektowaniem 2D, to specjalność polegająca na projektowaniu różnorodnych form wizualnej informacji i perswazji, które stanowią podstawę funkcjonowania współczesnych firm, instytucji, urzędów oraz administracji państwowej. Absolwent tej specjalności będzie umiał zaprojektować m.in.: różnego typu znaki firmowe, systemy identyfikacji firm i marek, serie znaków informacyjnych dla firm, instytucji i przestrzeni publicznych, wydawnictwa (czasopisma, książki, foldery), grafikę, kolorystykę, infografikę i interfejs produktu, elementy promocji i reklamy (plakaty, bilbordy, ulotki reklamowe, reklamy prasowe) oraz opakowania.
Absolwenci specjalności „projektowanie komunikacji wizualnej” znajdą pracę w firmach i agencjach reklamowych, wydawnictwach, działach promocji różnego typu firm i przedsiębiorstw, w redakcjach gazet i czasopism, drukarniach oraz firmach specjalizujących się w projektowaniu wewnętrznej i zewnętrznej informacji wizualnej. W nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami powinny pomóc studentom obowiązkowe praktyki zawodowe po 6 semestrze studiów.

Zakres przedmiotów i tematów poruszanych w procesie dydaktycznym w ramach Projektowania Form Przemysłowych.

 • Przedmioty kierunkowe:
  • Podstawy projektowania form przemysłowych
  • Projektowanie produktu
  • Projektowanie tkanin użytkowych
  • Projektowanie zrównoważone
 • Podejmowane zagadnienia:
  • projektowanie przedmiotów codziennego użytku (sprzęt domowy, meble, oświetlenie, zabawki i inne),
  • projektowanie elementów wyposażenia przestrzeni publicznej (przystanki autobusowe, ławki, place zabaw, oświetlenie),
  • projektowanie tkanin użytkowych (tkaniny drukowane różnymi technikami, tkaniny pościelowe, stołowe, zasłonowe, obiciowe, tapety),
  • projektowanie akcesoriów (torby, plecaki, obuwie, akcesoria turystyczne i sportowe, wybrane elementy ubioru),
  • projektowanie konceptualne (tworzenie futurystycznych wizji przedmiotów z wykorzystaniem najnowszych technologii))

Zakres przedmiotów i tematów poruszanych w procesie dydaktycznym w ramach Komunikacji Wizualnej.

 • Przedmioty kierunkowe:
  • Podstawy projektowania komunikacji wizualnej
  • Projektowanie kolorystyki przemysłowej
  • Projektowanie komunikacji wizualnej
 • Podejmowane zagadnienia:
  • proces komunikacji wizualnej we współczesnym świecie – obraz, znak, typografia,
  • projektowanie systemów informacji wizualnej dla przestrzeni publicznych
   (informacja miejska, publiczne środki transportu, lotniska, przestrzenie handlowe i inne),
  • grafika, kolorystyka i interfejs produktu, opakowania, tożsamość marki,
  • design interaktywny, wizualizacja danych, infografika
Agata Kwiatkowska–Lubańska

Agata Kwiatkowska–Lubańska

Kierownik Zakładu Wzornictwa

Harmonogramy.

Plan studiów w Instytucie Sztuki został tak dobrany, aby z każdym kolejnym rokiem studenci nabierali nowych doświadczeń i byli w stanie realizować coraz trudniejsze problemy projektowe. Stawiane wyzwania są dopasowane do aktualnie nabywanej przez studenta wiedzy, by sprawdzić jak wykorzystuje poznane fakty i możliwości jakimi dysponuje. Zaczynając od zrozumienia kompozycji, kończąc na tworzeniu własnych, autorskich projektów przedmiotów czy całych systemów komunikatów.

Zobacz wybrane projekty naszych studentów: