Instytut Sztuki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Grafika, kierunki.

Specjalność: Grafika Projektowa

Zakład Grafiki Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie proponuje Państwu atrakcyjną ofertę edukacyjną. Sympatyczna, twórcza atmosfera studiów sprawia, iż nauka staje się ciekawą, pożyteczną przygodą. Uzyskane umiejętności, wiedza i praktyczne doświadczenie stają się źródłem inspiracji na drodze artystycznego rozwoju osobowości studentów. Plenery, wyjazdy na krajowe i zagraniczne wydarzenia artystyczne i projektowe dają możliwość zapoznania się ze światowymi trendami w sztuce i projektowaniu oraz różnymi postawami artystycznymi studentów z innych uczelni. Organizowane przez Instytut Sztuki liczne wystawy prac studentów pozwalają ujawnić ich indywidualności artystyczne i skonfrontować je z innymi
Studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika trwają siedem semestrów. Program studiów przygotowuje studentów do samodzielnej pracy projektowej w zakresie: grafiki reklamowej, grafiki opakowań, typografii, plakatu, informacji wizualnej, książki, grafiki wydawniczej oraz grafiki interaktywnej. Ponadto daje absolwentom kierunku znajomość współczesnych technik graficznych z obszaru projektowania grafiki warsztatowej.
Kierunek ten, to wyjątkowe połączenie zdobywania umiejętności praktycznych i warsztatowych, oraz szeroko pojętej wiedzy o sztuce i projektowaniu. Obok specjalistycznych zajęć projektowych, studenci mogą rozwijać swoje zdolności w takich artystycznych dziedzinach jak: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, fotografia czy rzeźba. Niezbędną bazę teoretyczną tworzą między innymi takie przedmioty jak historia i teoria sztuki, czy historia i teoria projektowania graficznego. Profil kształcenia pozwala rozwijać równolegle z projektowymi, także artystyczne zainteresowania studentów otwierając przed nimi szerokie spektrum wyboru drogi zawodowej. Realizacja pracy dyplomowej i otrzymanie tytułu licencjata, daje absolwentom możliwość podjęcia nauki na studiach magisterskich (II stopnia) w dowolnej uczelni artystycznej w kraju. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwalają absolwentom podejmować pracę projektantów w agencjach reklamowych, wydawnictwach i przedsiębiorstwach, a także pracę animatorów sztuki w instytucjach kultury.

Zakres tematów poruszanych w procesie dydaktycznym na przedmiocie kierunkowym: Grafika Wydawnicza.

 •  projektowanie znaków graficznych i logotypów
 • animacja znaku graficznego
 • identyfikacja podmiotu, firmy, wydarzenia:
  wizytówka, papier firmowy, teczka, ulotka itp.
 • typografia:
  plakat typograficzny, afisz
  projektowanie fontów dziełowych i akcydensowych,
  projektowanie czasopism,
  projektowanie druków akcydensowych,
  projektowanie książek typowych i autorskich
  projektowanie katalogów, folderów
 • projektowanie grafiki opakowań i etykiet
 • ekspresja i funkcja litery,
 • animacja układów typograficznych

Zakres tematów poruszanych w procesie dydaktycznym na przedmiocie kierunkowym: Grafika Reklamowa.

 • reklama produktu, usługi, marki
 • reklama społeczna
 • grafika internetowa, grafika stron internetowych
 • projektowanie plakatu, billboardu, citilightu
 • plakat reklamowy, kulturalny, społeczny
 • infografika
 • reklama prasowa
 • działania ambientowe i outdoorowe
  grafika interaktywna
 • inne działania promocyjne w przestrzeni społecznej (murale, instalacje itp.)
 • grafika aplikacji
 • elementy grafiki trójwymiarowej
 • zastosowanie grafiki w działaniach marketingowych i artystycznych
Wojciech Regulski

Wojciech Regulski

Kierownik Zakładu Grafiki

Harmonogramy.

Każdy rok w Instytucie Sztuki poszerza horyzonty poznawcze studentów o nowe zagadnienia i przedmioty z zakresu projektowania czy sztuki. Profil kształcenia został dobrany w taki sposób, aby poszczególne lata uzupełniały doświadczenia studenta, zaczynając od podstawowej wiedzy z zakresu kompozycji czy podstaw obsługi programów graficznych, kończąc na specjalistycznych pojęciach z dziedziny wydawnictw, projektowania stron czy interface’ów urządzeń, a nawet grafiki trójwymiarowej.

Zobacz wybrane projekty naszych studentów: