Instytut Sztuki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Studia I stopnia na kierunkach:

Grafika — specjalności: grafika projektowa.

Wzornictwo — specjalności: projektowanie komunikacji wizualnej, projektowanie form przemysłowych.

Większość pedagogów Instytutu to projektanci i artyści praktycy z imponującym dorobkiem, często związani z krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Naszą misją jest rozwój prężnej jednostki edukacyjnej z wizją rozwojową wspieraną współpracą z podmiotami zewnętrznymi tak aby student już podczas studiów mógł nabywać pierwsze doświadczenia zawodowe. Podstawą programową są przedmioty projektowe, jednak aby stymulować rozwój młodych projektantów dużą uwagę skupiamy również na zajęciach z tzw. klasycznych sztuk projektowych jak rysunek, malarstwo, czy rzeźba. Programy kierunków są wciąż modyfikowane tak, aby odpowiadać na bieżące zapotrzebowanie rynku pracy i ewolucji technologicznej.  W roku 2016 zostaliśmy zakwalifikowani do Europejskiej Federacji Instytutów Artystycznych ELIA, co jest wyrazem naszego otwarcia na nowe kierunki współpracy zagranicznej. Pierwsi dyplomanci Instytutu Sztuki pracują już w renomowanych firmach branżowych, takich jak Eternal Monkeys z Krakowa czy Grupa Autograf z Tarnowa. Inni kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia np. w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Naszą chlubą jest również magazyn o designie i sztuce: Linia Prosta.

Bartłomiej Bałut

Bartłomiej Bałut

Dyrektor Instytutu Sztuki

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, doktorat w roku 2012. Od 2000 roku zatrudniony na Wydziale Grafiki, a od 2015 wykładowca Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie.

W PWSZ w Tarnowie pracuje od początku istnienia Instytutu Sztuki, jest inicjatorem szeregu wystaw studenckich, animatorem współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Zajmuje się koncepcjami projektowymi na styku designu i sztuk czystych. Jest autorem wielu opracowań identyfikacji wizualnych, plakatów, czynnym malarzem. Swoje prace prezentował na szeregu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego pasją są, poza działaniami artystycznymi, indywidualizowana dydaktyka w oparciu o świadomą definicję stylu i formy, sport i literatura współczesna.

Wojciech Regulski

Wojciech Regulski

Kierownik Zakładu Grafiki

Profesor zwyczajny związany z Akademią Sztuk Pieknych w Krakowie specjalizujący się w liternictwie i typografii. Autor wielu fontów, opakowań i logotypów. Na przestrzeni wielu lat pracy zdobył ogromne doświadczenie w dziedzinie projektowania. W Instytucie Sztuki pełni rolę pedagoga oraz kierownika Zakładu Grafiki.

Agata Kwiatkowska–Lubańska

Agata Kwiatkowska–Lubańska

Kierownik Zakładu Wzornictwa

Doktor sztuki; adiunkt w Katedrze Przestrzeni i Barwy, Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie; doktorat „Barwa w kształtowaniu tożsamości marki” (Kraków 2004); prodziekan Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie (2008–2012); prowadzi projektowanie kolorystyki dla studentów Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zobacz wybrane projekty naszych studentów: