4. Wystawa Plakatu Społecznego Studentów Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie

5. Wystawa Plakatu Społecznego Studentów Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie.

Plakaty społeczne i kulturalne powstały w ramach zajęć w pracowniach dr. Bartłomieja Bałuta, dr. Piotra Barszczowskiego i mgr. Wojciecha Kołka, który jest też kuratorem wystawy. Fot. Przemysław Sroka