Pierwsze Niepodległe — Edward Burkat

Szkoła widzenia

wykład Bartłomieja Bałuta i Joanny Tyborowskiej

O znaczeniu współczesnej edukacji artystycznej w kształtowaniu świadomości wizualnej oraz o komunikacji obrazem jako nośniku wartości emocjonalnych, opowiedzą pedagodzy Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie, oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie — Joanna Tyborowska, oraz Bartłomiej Bałut. Wykład odbędzie się w Biurze Wystaw Artystycznych w środę (10 stycznia 2018)  w Tarnowie o godzinie 17:00.

Uczestnicy wykładu otrzymają nowy numer pisma Linia prosta. Wykład towarzyszy wystawie „Lekcja dizajnu. Polskie projekty tworzone z myślą o
 dzieciach”.

Joanna Tyborowska – absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez parę lat związana z Pracownią Liternictwa i Typografii ASP w Krakowie, obecnie pedagog w PWSZ w Tarnowie, gdzie prowadzi przedmiot Grafika wydawnicza. Członek redakcji pisma Linia prosta, za którą również odpowiada graficznie. Zawodowo zajmuje się szeroko rozumianym projektowaniem z naciskiem na grafikę wydawniczą i plakat. Behance

Bartłomiej Bałut – malarz, nauczyciel, projektant. Wykłada w uczelni macierzystej oraz PWSZ w Tarnowie. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (w pracowni prof. S. Rodzińskiego, dyplom z wyróżnieniem w roku 2001). Adiunkt na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Semestr w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Wystawy indywidualne w kraju i za granicą, udział w wielu wystawach zbiorowych. Prace w kolekcjach prywatnych w Europie i USA. Doktorat na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w roku 2012. Stypendysta Miasta Tarnowa w roku 2016, nagroda Miasta Tarnowa za twórczość artystyczną w roku 2017. Od roku 2013 pełni funkcję dyrektora Instytut Sztuki PWSZ w Tarnowie.