Pierwsze Niepodległe — Edward Burkat

Pierwsze Niepodległe

Kompania 20-stego pułku piechoty wzniosła okrzyk Niech żyje Polska! Zrywano z czapek austriackie bączki, a następnie udano się do koszar, w których stacjonowały jeszcze dwie kompanie 73-cie wiedeńskiego pułku piechoty i austriacki generał. Spotkani na ul. Wałowej austriaccy oficerowie zgodzili się na wyjazd z Tarnowa, pod warunkiem zapewnienia im bezpieczeństwa podczas podróży, na co się zgodzono. Generał z początku się opierał, ale w końcu zgodził się na oddanie władzy wojskowej w mieście płk. Amirowiczowi. Do godziny ósmej rano, 31 października austriackie władze wojskowe w Tarnowie zostały obalone.

Mało kto zdaje sobie dzisiaj sprawę że to właśnie nasze miasto Tarnów jako pierwsze odzyskało niepodległość i było początkiem zmian w naszym państwie. Wizualna strona kampanii mającej na celu uświadomienie tego faktu została opracowana przez studenta naszego Instytutu — Edwarda Burkata! Jesteśmy niezmiernie dumni z wykonanej pracy oraz tego, że wdrożenie projektu objęło całe miasto i okolice. To kolejny raz, kiedy działania wewnątrz Instytutu Sztuki wypływają na zewnątrz doskonaląc wizerunek naszego miasta. Autorowi jeszcze raz gratulujemy!