Wystawa studenckiego koła naukowego ARTNÓW.

  W galerii Instytutu Sztuki trwa obecnie wystawa podsumowująca działania Studenckiego Koła Naukowego ARTNÓW w 2016 roku. Można obejrzeć dokumentację Warsztatów Kaligrafii Gotyckiej prowadzonych przez dr Piotra Barszczowskiego oraz relację z działań w plenerze związanych z aranżacją przestrzeni ogrodowych koordynowanych przez mgr Stanisława Chmiela.

Były to:

  • Międzyuczelniane Studenckie Warsztaty Wzornictwa Ogrodowego i Rzeźby w Krajobrazie we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  • V warsztaty dawnych technik obróbki drewna – Zielone Stolarstwo oraz VI Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach podczas, którego studenci kierunku Wzornictwo zaprojektowali i wykonali jeden z ogrodów pn. Białogłowe. Oba wydarzenia miały miejsce w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach. We wtorek, 28 lutego odbył się wernisaż wystawy, który swoją obecnością zaszczyciła Pani prorektor dr Małgorzata Kołpa.