Salon Wiosenny w BWA z Instytutem Sztuki!

Biuro Wystaw Artystycznych w zorganizowało czwartą edycję dorocznego Salonu Wiosennego. Ideą przewodnią Salonu jest prezentacja najnowszych prac artystów związanych z miastem oraz regionem tarnowskim. Prezentacja ma również charakter konkursu, w którym nagrodą jest wystawa indywidualna w BWA w roku 2018. Przyznana będzie również Nagroda Publiczności. W tym roku w przedsięwzięciu wzięli udział także studenci Instytutu — Beata Motuk oraz Beata Janiga, oraz absolwenci — Katarzyna Legutko, oraz Grzegorz Powroźnik.