Obrony dyplomów Instytutu Sztuki

Z końcem lutego odbyły się obrony licencjackich prac dyplomowych. Kolejno bronili się dyplomanci z Grafiki (promotorzy prof W. Regulski, dr Bartłomiej Bałut) oraz Wzornictwa (promotorzy: prof. Jan Nuckowski, dr Iwona Rypeść-Kostowić, dr Piotr Barszczowski). Gratulujemy profesjonalnego poziomu prac!