Doroczna wystawa plakatu

Kilkadziesiąt plakatów prezentuje zróżnicowaną wrażliwość studentów wobec problemów społecznych, zaś ich jakość artystyczna jest wypadkową zmagań z ideą i formą plastyczną w ramach doskonalenia umiejętności projektowych.
Dowiedz się więcej!

Szkoła Widzenia

Zapraszamy na wykład Bartłomieja Bałuta oraz Joanny Tyborowskiej w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Środa, godzina 17:00.
Dowiedz się więcej!

Pierwsze Niepodległe

Kolejne opracowanie graficzne powstałe w Instytucie znajduje swoje miejsce w przestrzeni miasta. Pierwsze Niepodległe to realizacja naszego studenta Edwarda Burkata!
Dowiedz się więcej!

Aktualności z życia Instytutu Sztuki:

Szkoła Widzenia

Wykład Bartłomieja Bałuta i Joanny Tyborowskiej. O znaczeniu współczesnej edukacji artystycznej w kształtowaniu świadomości wizualnej oraz o komunikacji obrazem jako nośniku wartości emocjonalnych, opowiedzą pedagodzy Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie, oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wydarzenie odbędzie się w Biurze Wystaw Artystycznych w środę (10 stycznia 2018) o 17:00.

Kierunki Studiów:

Zakład Grafiki:

Zakład Wzornictwa:

Studia  stopnia na kierunkach Grafika i Wzornictwo, specjalności: grafika projektowa, projektowanie komunikacji wizualnej, projektowanie form przemysłowych. Większość pedagogów Instytutu to projektanci i artyści praktycy z imponującym dorobkiem, często związani ze krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Naszą misją jest rozwój prężnej jednostki edukacyjnej z wizją rozwojową wspieraną współpracą z podmiotami zewnętrznymi tak aby student już podczas studiów mógł nabywać pierwsze doświadczenia zawodowe. Podstawą programową są przedmioty projektowe, jednak aby stymulować rozwój młodych projektantów dużą uwagę skupiamy również na zajęciach z tzw. klasycznych sztuk projektowych jak rysunek, malarstwo, czy rzeźba. Programy kierunków są wciąż modyfikowane tak, aby odpowiadać na bieżące zapotrzebowanie rynku pracy i ewolucji technologicznej. W roku 2016 zostaliśmy zakwalifikowani do Europejskiej Federacji Instytutów Artystycznych ELIA, co jest wyrazem naszego otwarcia na nowe kierunki współpracy zagranicznej. Pierwsi dyplomanci Instytutu Sztuki pracują już w renomowanych firmach branżowych, takich jak Eternal Monkeys z Krakowa, Studio Mleczko, czy Grupa Autograf z Tarnowa. Inni kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia np.: w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Naszą chlubą jest również magazyn o designie i sztuce: Linia Prosta.

Zobacz wybrane projekty naszych studentów: